Politics (niet die van Coldplay)

Martin Niemöller, predikant

Een tekst die al decennia circuleert ondanks een onzekere oorsprong. Een tekst die ik een jaar of vijf geleden eens hoorde declameren ik denk op de Nederlandse televisie. Een tekst die indruk maakte. Een tekst van Martin Niemöller, predikant. Toen de nazi’s de communisten arresteerden, heb ik gezwegen; ik was immers geen communist. Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik…

Lees verder